+

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: Bigtent Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 1104 Budapest Lavotta utca 6
Az adatkezelő e-mail címe: bigtentskft@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +3630/18333121
Honlap: bigtent.eu

 

A regisztrációval, számlázással, megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet (GDPR) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával, illetve a GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szolgáltatásainak,termékeinek megrendelése,számlázás elkészítése és szállítási feladatok biztosítása. Az adatkezelés célja a webáruház termékeinek megvásárlásának biztosítása, kapcsolattartás az ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, valamint a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató levelek küldése. Az ügyfél webáruházban való  vásárlás, vagy emailben leadott rendelése, illetve telefonon leadott rendelés során önkéntes hozzájárulását adja az adatkezeléshez. 
A kezelt adatok köre: E-mail cím, jelszó, név, cím, telefonszám, számlázási adatok, kapcsolattartási adatok, ügyfélszolgálati adatok, adószám, számlaszám.
Az adatkezelés során eltárolt adatok magánszemély és jogi személyek adatai a vásárlás céljából. A nagy számosságú adat tárolásának indoka a webáruházak fogyasztóvédelmi szempontok alapján történő megfelelésének biztosítása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelése regisztráció esetén a vásárló egyéni törlési szándékának jelzéséig tart. Az így megszűnt adatokon archiválást szolgáltató nem végez. Az ügyfél a felmondását és az adatai módosítását a szolgáltató által biztosított ügyfél felületen, e-mailben, vagy postai úton az adatkezelő székhelyén jelezheti. Rendkívüli felmondás eseteiről az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása esetén az Adatkezelőt terhelő, a Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése az irányadó.
Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám.
Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

A tájékoztató levél küldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A tájékoztató levelek kifejezetten nem reklám céllal készülnek. Az adat kezelésének célja az, hogy a vásárló információt kapjon a fejlesztésekről, a már megvásárolt termékeinek bővítési és kiegészítő lehetőségeiről. Továbbá az esetleges cím változásokról és rendelési,szállítási lehetőségek bővüléséről.
A kezelt adatok köre: E-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

További adatkezelések
Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

A számlázásra irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: hello@billingo.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Szállításra irányuló adatfeldolgozás oka a termékek vásárlóhoz juttatása:
Az adatfeldolgozó megnevezése: 
TNT Express Hungary kft. (cg.: 01-09-068734 Székhely: 1094 Budapest, ecseri út 14-16., adószám: 10376166-244) tulajdonosa

Adatvédelmi irányelvei : https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

A szállításra irányuló adatfeldolgozás oka a termékek vásárlóhoz juttatása:
Az adatfeldolgozó megnevezése: 
SAD Logisztikai és Online Média Kft.

Székhelye: 2030 Érd, Diósdi út 35
Postacíme, Ügyfélszolgálat címe: 2030 Érd, Diósdi út 35
Rendelésfelvétel:
Telefon: 06 1 255 0226
E-mail: info@bk-trans.hu
Honlap: www.bk-trans.hu

Adatvédelmi irányelvei : http://bk-trans.hu/gdpr.pdf
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Hírlevelekkel összefüggő adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: SendGrid
Az adatfeldolgozó székhelye: Denver, Colorado, Egyesült Államok
Az adatfeldolgozó elérhetősége: sendgridteam@sendgrid.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a tájékoztató levelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett e-mail címét a tájékoztató levél küdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Email kapcsolattal összefüggő adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése:  Google Inc.
Székhely: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok
Az adatfeldolgozó elérhetősége: larry@google.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a tájékoztató levelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett e-mail címét a tájékoztató levél küdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog,
az adatok helyesbítéséhez való jog,
az adatok törléséhez való jog,
az adatok zárolásához való jog,
a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. (Az Önről tárolt személyes adatokat Ön is módosíthatja a szolgáltatás keretein belül a megnyitott webáruház adminisztrációs felületén.)

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Információ

Kapcsolat

  • Pavilon mindenkinek kitűnő minőség ,kedvező ár
  • +36-30-1833-121
  • bigtentskft(kukac)gmail.com

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.